Wat is Algemeen Sociaal Fonds Papendrecht?

Het Algemeen Sociaal Fonds Papendrecht (ASFP) verleent waar nodig, aan inwoners van Papendrecht, financiele hulp bij tijdelijke problemen. Het ASFP is in 1999 opgericht als samenwerkingsverband tussen Papendrechtse Kerken en de gemeente Papendrecht. Omdat het huidige beleid van de gemeente is dat zij niet participeert in particuliere stichtingen, maakt zij sinds medio 2013 geen deel meer uit van het actieve bestuur. Zij blijft de stichting wel steunen door middel van subsidie.

Het fonds wil met het verstrekken van bijdragen voorkomen dat mensen in een sociaal isolement terechtkomen en steeds minder gewone, dagelijkse sociale contacten hebben.