Werkwijze

Om te kunnen toetsen of u in aanmerking komt en of er inderdaad geen aanspraak gemaakt kan worden op een andere regeling is het (helaas) noodzakelijk om persoonlijke gegevens en een uitgebreid beeld te vragen van de omstandigheden. Natuurlijk wordt deze informatie strikt vertrouwelijk behandeld en alleen ingezien door de beoordelingscommissie van de stichting.

Een aanvraag kan worden ingediend door het invullen van het aanvraagformulier door een individuele persoon. Een Papendrechtse instantie of vertrouwenspersoon kan daarbij zonodig hulp bieden. Binnen 14 dagen krijgt de aanvrager schriftelijk antwoord op het verzoek.
Tegen de beslissing van het fonds bestaat geen beroepsmogelijkheid. De hoogte van de bijdrage is aan een maximum gebonden. Het verstrekken van een bijdrage is in principe eenmalig.

Naar het aanvraagformulier.