Over ons

Gegevens:

Stichting Algemeen Sociaal Fonds Papendrecht (ASFP)
Postbus 1251,
3350 CG Papendrecht
Website: www.asfpapendrecht.nl
Kamer van Koophandel nr: 23092082
Fiscaal nummer: 807973002
IBAN: NL91 RABO 0353 0786 11
E-mailadres: asf@asfpapendrecht.nl

Beleidsplan op hoofdlijnen:

Bestuur:

Bestuursleden A.S.F.P op 1 oktober 2018


Voorzitter : Gerrit-jan Otterman
Penningmeester : Arco Verheij
Secretaris : Jetty Boevee

Bestuursleden : Johan Hak
Wouter Voogt
Angele Bunschoten
Rien Slob
Martin Vink
Ab Hohle
Jaco Brouwer
Jan Meeuwse

Jaarverslag:

Begroting 2019


Balans met de winst-en verliesrekening 2017

Jaarverslag 2017
Het afgelopen jaar kreeg het AS.F.P 32 aanvragen. Evenveel als in 2016. Daarvan zijn er zes aanvragen afgewezen door de beoordelingscommissie. Twee aanvragen uit Papendrecht zijn samen met SUN behandeld en betaald. De aanvragen werden ondersteund door diakenen, BMI, div bewindvoerders en maatschappelijk werk. Het bestuur vergaderde 2 keer in 2017. Binnen het bestuur heeft Martin Vink de plaats van Marco Rijsdijk ingenomen. Met de burgelijke gemeente Papendrecht werd contact gehouden dmv gesprekken met ambtenaar Kok. Wethouder Roozendaal vertrok uit Papendrecht

Namens het A.S.F.P
de secretaris

Balans met de winst-en verliesrekening 2016

Jaarverslag 2016
Afgelopen jaar kreeg het A.S.F.P 32 aanvragen. Daarvan zijn 7 aanvragen afgewezen door de beoordelingscommissie. 1 aanvraag was een lening en is intussen weer afgelost. De aanvragen werden ondersteund door diakenen, Leger des Heils, sociaal raadsvrouw BMI, vluchtelingenwerk en de voedselbank. Het bestuur vergaderde 2 keer in 2015. Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben wij afscheid genomen van onze voorzitter Dhr. Jos Peters. Wij hebben hem uiteraard bedankt voor het vele werk dat hij heeft verzet voor het A.S.F.P. De nieuwe voorzitter is Dhr. Gerrit Jan Otterman. Met de burgerlijke gemeente Papendrecht werd contact onderhouden door middel van gesprekken met ambtenaar Kok en wethouder Roozendaal. Met SUN Drechtsteden hebben de eerste projectaanvragen plaatsgevonden. In de plaats van Dhr Martin Vink komt Marco Rijsdijk namens Hersteld Hervormd Verband en voor Jos Peters komt Ang´┐Żle Bunschoten namens de Rooms Katholieke parochie, in het bestuur van het A.S.F.P.

Namens het A.S.F.P
de secretaris


Balans met de winst-en verliesrekening 2015

Jaarverslag 2015
Afgelopen jaar kreeg het A.S.F.P 20 aanvragen. Daarvan zijn 2 aanvragen afgewezen door de beoordelingscommissie. 1 aanvraag is een lening. De aanvragen werden ondersteund door diakenen, Rivas, Leger des Heils, sociaal raadsvrouw BMI en de voedselbank. Het bestuur van het A.S.F.P vergaderde 3 keer in 2015. Twee reguliere bestuursvergaderingen en een vergadering over de oprichting van SUN. Om kennis te nemen van de plannen van SUN en de ontwikkeling om een noodhulpbureau op te richten in de Drechtsteden. In 2015 kwam Dhr Voogt in het bestuur om ingewerkt te worden als opvolger voor Dhr Hak. Begin 2015 is de ANBI status toegekend aan het A.S.F.P

Namens het A.S.F.P
de secretaris


'Financiele verantwoording'

Balans met de winst-en verliesrekening 2014

Jaarverslag 2014
Afgelopen jaar 2014 kreeg het A.S.F.P 18 aanvragen. Alle aanvragen zijn positief beoordeeld door de beoordelingscommissie. De aanvragen werden ondersteund door diakenen, Rivas maatschappelijk werk ,leger des Heils en de voedselbank. Het bestuur van het A.S.F.P vergaderde 2 keer in 2014. Er hebben twee bestuurswissels plaatsgevonden in 2014. De Hr Wemmenhove van de Christelijk Gereformeerde Elimkerk is vervangen door Dhr Slob en Dhr van Keulen , PKN gereformeerde kerk Morgenster, door van Dhr van Eersel. Dhr van Keulen heeft zijn functie als penningmeester over gedragen aan Dhr van Dalen. Ook is er door Dhr.Peters en Mw. Boeve een kennismakingsbezoek gebracht aan wethouder Roozendaal. Er is hard gewerkt om in 2014 de ANBI status te verkrijgen. De website van het A.S.F.P is aangepast en bijgewerkt,statuten zijn gepasseerd bij de notaris.Aan alle eisen die de belastingdienst stelt is nu voldaan ,we hopen begin 2015 de ANBI status te verwerven.

Namens het A.S.F.P
de secretaris


Eploitatieoverzicht 2013
Balans 2013
Toelichting op de balans 2013

Jaarverslag 2013
Afgelopen jaar 2013,kreeg het A.S.F.P 16 aanvragen daarvan zijn door de beoordelingscommissie 6 aanvragen afgewezen. 9 aanvragen zijn positief beoordeeld , 1 aanvraag loopt nog. De aanvragen werden ondersteund door diakenen ,Rivas, Leger des Heils en de voedselbank. Ook zijn er mensen geholpen met de aanvraag voor schuldhulpverlening en budgettering. Het bestuur van het A.S.F.P vergaderde 2 maal in 2013. Met de gemeente Papendrecht is contact geweest over de subsidie en over het al dan niet voortzetten van de bestuursdeelname door de gemeente Papendrecht. De gevraagde subsidie is toegezegd. De gemeente Papendrecht heeft medio dit jaar laten weten dat zij stopt met deelnemen in het stichtingsbestuur. De vernieuwde statuten van het A.S.F.P zijn bij de notaris gepasseerd. Er is begonnen met het aanpassen van de website om te voldoen aan de nieuwe eisen inzake informatieverstrekking en openbaarheid van een Anbi-stichting.

Namens het A.S.F.P.
De secretaris


Exploitatieoverzicht 2012
Balans 2012
Toelichting op de balans 2012